مراسم تبیین پیشرفتهای مجله بین المللی اورولوژی مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه با حضور دکتر آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه و جمعی از مسوولان و صاحبنظران دانشگاه چهارشنبه ۱۹ تیرماه در مرکز پزشکی لبافی نژاد برگزار شد.
دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه در این مراسم با اشاره به خدمات ارزشمند گروه ارولوژی دانشگاه در تمامی حوزه های درمانی،آموزشی و پژوهشی این گروه را الگویی مناسب برای سایر گروهها و پژوهشگران برشمرد و یادآور شد ارایه خدمات درمانی دست و پاگیر نبوده و بستری مناسب برای دستاوردهای علمی پژوهشی فراهم می کند و توفیق مجله اورولوژی دانشگاه در کسب بیشترین پیشرفت را مبین این موضوع دانست.
رشد IFمجله اورولوژی دانشگاه از ۰,۸۸ در سال ۲۰۱۷ به ۱.۴۶۳ در سال ۲۰۱۸
دکتر آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز در این مراسم ضمن تبریک این توفیق به ارایه گزارشی درخصوص مجلات علوم پزشکی کشور پرداخت.
وی با اشاره به این مطلب که از ۹۰ مجله علمی پژوهشی در سال ۸۰ به ۴۱۶ مجله رسیده ایم تاکید کرد: سیاست ما توسعه کمی مجلات نیست و به دنبال رشد کیفی مجلات هستیم. روند نمایه سازی مجلات علوم پزشکی کشور در بانک ESCIو web of science از ۲ درصد در سال ۸۳ به ۸۲ درصد در سال ۹۸ رسید ه است.
دکتر آخوندزاده ضمن مقایسه وضعیت نمایه شدن مجلات علوم پزشکی وغیر پزشکی در PubMedوScopusو … خاطرنشان کرد که از ۴۱۶ مجله علوم پزشکی ۱۱۳ مقاله در اسکوپوس و ۸۲ مقاله در ISIنمایه شده است و با اشاره به تفاوت موجود در این مقایسه آماری، کیفیت بالای مجلات علوم پزشکی کشور را یادآور شد.
وی ضمن تبیین وضعیت مجله اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در بین مجلات پزشکی کشور اظهار داشت: چارک این مجله در ISI درQ۳ قرار دارد و درصد رشد مقدار Impact Factorآن نیز به ۶۶,۲ درصد رسیده است.
دکتر آخوندزاده خاطرنشان کرد: IFمجله اورولوژی دانشگاه از ۰,۸۸ در سال ۲۰۱۷ به ۱.۴۶۳ در سال ۲۰۱۸ رسیده است و از رتبه ۸۰ به ۵۹ ارتقا یافته است. همچنین توزیع مقالات منتشره از سایر کشورها ، توزیع مجلات استناد کننده به مقالات این مجله، توزیع جغرافیایی کشورهای استناد کننده(امریکا،چین،ترکیه، ایران، ایتالیا،انگلیس و…) و روند تغییرات IFاین مجله قابل توجه و مناسب بوده است.
دکتر آخوند زاده در خاتمه سخنان خود سردبیری مجلات را شغلی تمام وقت و دشوار دانست و بر لزوم بازنگری ساختار مجلات در ایران تاکید کرد و اظهار امیدواری کرد که در سال آینده شاهد توفیقات بیشتر این مجله باشیم.
گروه ارولوژی گروه آموزشی متمایز دانشگاه در منطقه خاورمیانه است
دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه نیز در این مراسم گروه اورولوژی را یکی از گروههای آموزشی متمایز دانشگاه در سطح منطقه و مجله اورولوژی را یکی از مجلات معتبر بین المللی با کیفیت خوب برشمرد.
وی با اشاره به وجود ۱۰۵ مجله اورولوژی در دنیا، مجله اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی را یکی از موفق ترین مجلات برشمرد که در رده بین المللی بالاتر از برخی مجلات کشورهای سوئیس، کانادا،انگلیس و کره جنوبی قرار گرفته و این امر را مایه مباهات دانست.
دکتر زرقی پژوهش را یکی از دغدغه های امروز دانشگاههای دنیا برشمرد که به سمت پژوهش محوری حرکت می کنند و با اشاره به رشد و پیشرفت چشمگیر این مجله در سال گذشته این توفیق را حاصل تلاش اعضای گروه ارولوژی و توجه آنان به مسایل علمی پژوهشی برشمرد وتوسعه کیفی را یکی از سیاستهای این معاونت عنوان کرد.
کسب رتبه اول توسط مجله ارولوژی دانشگاه از نظر افزایش ضریب تاثیر در بین مجلات پزشکی کشور
دکتر بصیری مدیر مسوول مجله ارولوژی دانشگاه و رییس مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادراری نیز ضمن ارایه گزارشی درخصوص روند پیشرفت مجله اظهار داشت: از سال ۷۳ تا ۸۲ این مجله به زبان فارسی و از سال ۸۲ تاکنون به زبان انگلیسی انتشار یافته است. ابتدا بصورت فصلنامه و هم اکنون دو ماهانه می باشد و از سال ۸۶ نیز مرکز تحقیقات صاحب امتیاز این مجله شد.
وی این مجله را اولین مجله ارولوژی در خاورمیانه عنوان کرد که در PubMedو ISIو تقریبا در تمامی بانکهای اطلاعاتی معتبر جهانی نمایه شده است و امروز دارای ضریب تاثیر مجله ۱,۴۶۳ است.
به گفته دکتر بصیری این مجله در بازه زمانی سال ۲۰۱۷ به ۲۰۱۸؛ از نظر مطلق افزایش ضریب تاثیر در بین مجلات ارولوژی جهان در جایگاه دوم قرار دارد و از نظر درصد افزایش ضریب تاثیر مجله در بین مجلات ارولوژی جهان رتبه اول را داراست. همچنین از نظر میزان مطلق افزایش ضریب تاثیر در بین مجلات پزشکی ایران در رتبه اول و از نظر درصد افزایش ضریب تاثیر مجله در بین مجلات پزشکی ایران در رتبه دوم قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد که در این مجله بین المللی؛ مقالات اساتید ایرانی و اساتید کشورهای ترکیه، چین، امریکا، ایتالیا و… نیز انتشار یافته که بیشترین مقالات مربوط به ترکیه است. در ۶ ماهه اول سال ۲۰۱۹ تعاد ۴۷۸ مقاله ارسال شده است که ۷۱ درصد آنها پس از داوری رد شدند و این نشان دهنده نگاه کیفی گرایی و حساسیت علمی این مجله است.
وی در خاتمه سخنان خود با اشاره به راهکارهایی نظیر کاهش هزینه ها و صرفه جویی و افزایش درآمدها اظهار داشت: امروز با حداقل امکانات و استفاده از راهکارهای مختلف توانستیم با حداقل امکانات مجله را منتشر کنیم و خوشبختانه امروز به مرز خودکفایی رسیده ایم که این امر حاصل تلاش تمامی همکاران است و شایسته تقدیر است.
در پایان این مراسم با حضور دکتر آقاجانی، دکتر آخوندزاده، دکتر ضیائی، دکتر زرقی، دکتر بصیری ، دکتر نیکوبخت نماینده انجمن ارولوژی، دکتر سید جلیل حسینی با اهدای لوح تقدیر از اساتید، داوران و دست اندرکاران این نشریه تقدیر شد.

داوران و نویسندگان برتر مجله ارولوژی در سال 2018 مشخص شدند:
در ادامه این مراسم آقای دکتر فلاحتکار و آقای دکتر جوانمرد بعنوان نویسندگان برتر مجله اروبوژی در سال 2018 مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین از آقای دکتر حمید رضا پاک منش و اقای دکتر عرفان امینی بعنوان داوران برتر مجله ارولوژی در سال 2018 تقدیر بعمل آمد.