جلسه کمیته یوروانکولوژی مرکز با حضور اساتید با تخصص های ارولوژی، انکولوژی، رادیولوژیست و پاتولوژیست در تاریخ 18 مهر ماه ساعت 7:30 بصورت نیمه حضور درمحل مرکز تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه نکات چالشی و بحث برانگیز در خصوص درمان لوکال سرطان پروستات پیشرفته بررسی گردید و مقرر گردید در خصوص 4 نکته و روش درمانی تحقیقات علمی صورت پذیرد.