stone clinic

سنگهای ادراری و همه گیری کرونا

همه گیری کرونا باعث تحت تاثیر قرار گرفتن جنبه های بسیاری از زندگی همه  افراد شده است. علاوه بر تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی افراد، جنبه های مختلفی از بهداشت و درمان افراد نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. یکی از این موارد مراقبتهای دوره ای بیماریهای مزمن است. در این مدت برخی از بخشهای غیر اورژانس مراکز درمانی به دلیل بار بیماری کرونا تعطیل شده بودند. دیگر اینکه تعدادی از بیماران به دلیل ترس از قرار گرفتن در معرض ویروس کرونا مراجعات لازم برای پیگیری بیماریهای مزمن را انجام نداده اند.در این راستا پیشگیری از بیماری سنگهای سیستم ادراری نیز مانند سایر بیماریهای مزمن تحت تاثیر قرار گرفته، به طوری که برخی از بیماران برای ویزیتهای پیگیری خود مراجعه نمی کنند و یا فواصل ویزیتهای خود را افزایش داده اند. این امر می تواند باعث کاهش انگیزه و پیروی افراد از رژیمهای غذایی لازم و یا عدم مصرف داروهای مورد نیاز و نهایتا عود بیماری شود.

بسیاری از تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی و تغذیه افراد نیز می تواند تاثیر منفی بر پیشگیری از سنگهای ادراری داشته باشد. این تغییرات شامل کاهش فعالیت بدنی، افزایش وزن، افزایش مصرف غذا، نمک یا شیرینی جات به دلیل استرس، کاهش مصرف مایعات به دلیل کاهش فعالیت بدنی و نبود حس تشنگی، کاهش مصرف میوه جات و سبزیجات تازه به دلیل عدم دسترسی ناشی از محدودیتهای ایجاد شده و عدم دریافت لبنیات کافی می باشد که همگی می توانند باعث عود سنگ در بیماران شوند.

با توجه به موارد ذکر شده توصیه می شود بیماران مبتلا به سنگهای ادراری حتما دقت کافی در مایعات و مواد غذایی مصرفی و همچنین داروهای تجویز شده را داشته باشند تا در این دوران همه گیری دچار عود سنگ و نیاز به مراجعات اورژانس به دلیل مشکلات ناشی از سنگ ایجاد شده را نداشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment