نهمین دوره جشنواره سینا در 25 آذرماه سال جاری در حیطه های ارولوژیست برتر جوان و پیشکسوت ، نفرولوژیست برتر ، رزیدنت یا فلوشیپ برتر و فنآوری ابتکارو یا ابداع برتر برگزار می گردد. علاقه مندان جهت شرکت در جشنواره فرمهای مربوط را تکمیل و مطابق با فراخوان ارسال فرمایند.