تعداد بیماران ثبت شده در سامانه کلینیک پیشگیری از سنگ، از مرز 3000 نفر گذشت. در این راستا سرکار خانم دکتر مریم طاهری مسئول کلینیک افزود:

از زمان افتتاح کلینیک پیشگیری از سنگ در آبان ماه 1389 تاکنون، 3273 بیمار مراجعه نموده اند که از این تعداد 2159 نفر مرد (66%) و 1114 نفر زن (34%) هستند. بیماران مراجعه کننده تحت ارزیابی جامع کلینیک شامل شرح حال کامل پزشکی (زمان شروع بیماری سنگ و تعداد دفعات عود، انواع اقدامات سنگ شکنی و جراحی و …)، سابقه فامیلی، بیماریهای همراه و داروهای مصرفی، مشخصات دموگرافیک و انتروپومتریک (اندازه گیری قد و وزن) و سپس ارزیابی متابولیکی کلینیک پیشگیری از سنگ (آنالیز سنگ، آزمایش خون، آنالیز و کشت ادرار و در صورت نیاز اندازه گیری متابولیتهای ادرار 24 ساعته) قرار می گیرند.

لازم به ذکر است از بین بیماران فوق، 2248 بیمار ارزیابی های متابولیکی کلینیک را تکمیل نموده و درنهایت 1803 بیمار تحت توصیه های رژیمی با یا بدون درمان دارویی قرار گرفته اند.

 

این کلینیک در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه پذیرای بیماران مبتلا به سنگ سیستم ادراری است

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment