با توجه به تصمیم مرکز در خصوص راه اندازی طرح نظام ثبت سلامت در خصوص بیماریهای سنگ کلیه، سرطان پروستات، سرطان مثانه، سرطان کلیه، سرطان بیضه و بیماریهای زنان جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر اعتماد مسئول محترم طرحهای نظام سلامت دانشگاه ، خانم فلاح کارشناس محترم واحد ثبت به همراه ریاست مرکز ، معاون پژوهشی، مدیر اجرایی و اعضای هیئت علمی مرکز روز یکشنیه 9 مرداد ماه در محل مرکز تحقیقات و همزمان به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه نرم افزار مربوطه و امکاناتی که جهت ثبت و آنالیز داده های بیماران ارائه میکرد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.