شورای پژوهشی مرکز تحقیقاتی بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری

 

برگزاری 9 جلسه شورای پژوهشی مرکز

طرحهای تحقیقاتی پایان یافته :   10 طرح

طرحهای مصوب : 26 طرح

پایان نامه های دستیاری دفاع شده : 7 عنوان

 

گزارش طرحهای مصوب مرکز در سال 99 که بصورت مشترک و یا با جذب بودجه در سال 99 در حال اجرا می باشند.

 

ردیف طرحهای مصوب در مرکز تحقیقات طی سال 1399 تعداد
1 طرح تحقیقاتی در ارتباط با بیماری Covid-19 12
2 جذب بودجه از شرکتهای خصوصی 1
3 مشترک با مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی در دستگاه تناسلی – ادراری 3
4 مشترک با مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن کلیه و پیوند 12
5 طرح نظام ثبت سلامت 1
6 مشترک با دانشگاه علوم پزشکی ایران 1
7 مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1
8 طرح فناورانه 1
9 طرح کشوری اپیدمیولوژی سنگ ( مصوب نیماد) 1
10 طرح مصوب نیماد 2

 

 

طرحهای تحقیقاتی اتمام یافته در سال 99

 

ردیف طرحهای مصوب در مرکز تحقیقات طی سال 1399 مجری طرح
1 بررسی اثر ضد سرطانی مجموعه آنتی ژن های پروتواسکولکس و مایع کیست هیداتید در سرطان های پروستات، مثانه و کلیه در شرایط برون تنی آقای دکتر بهرام مفید
2 بررسی موتاسیونهای نواحی کد کننده  ژنهای PKD1  و PKD2 در بیماری کلیه پلی کیستیک  اتوزومی غالب در مبتلایان ایرانی آقای دکتر عباس بصیری
3 پیشگویی پاسخ به شیمی درمانی نئوادجونت در بیماران مبتلا به سرطان مثانه مهاجم به عضله بر اساس بیان مارکرهای ایمونوهیستوشیمیایی تعیین کننده ساب تایپ تومور آقای دکتر بهرام مفید
4 تعیین شیوع هایپو ویتامینوز D در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پیشگیری از سنگ بیمارستان لبافی نژاد در مقایسه با جمعیت عمومی خانم دکتر مریم طاهری
5 مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی شاهد دار بروی اثرات خارج کردن سوند دبل  جی از کلیه پیوندی بدون سیستوسکوپی و توسط اتصال سوند دبل جی به سوند فولی آقای دکتر ناصر سیم فروش
6 بررسی ارتباط بین سنگ کلیه با پوکی استخوان و کلسیفیکاسیون عروق ماژور در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهدای تجریش از تیر ۹۷ لغایت تیر ۹۸ آقای دکتر امیررضا عابدی
7 بررسی اثر درمان هایپوویتامینوز D  بر روی وضعیت ویتامین D سرمی و کلسیم ادرار 24 ساعته در بیماران مبتلا به سنگ کلیوی کلسیمی خانم دکتر ساناز توسلی
8 بررسی بقای طولانی مدت و عوامل دخیل در پیش آگهی در بیماران مبتلا به کارسینوم کلیه RCC  مرحله PT3a در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لبافی نژاد طی سالهای 1390 تا 1395 آقای دکتر محمد حسین سلطانی
9 مقایسه ی نتایج بالینی و رادیولوژیک تزریق بالکینگ ایجنت و جراحی آنتی رفلاکس گیلورنه در کودکان مبتلا به ریفلاکس شدید یک طرفه خانم دکتر فرزانه شریفی اقدس
10 بررسي اثر بخشی تزریق داخل مثانه ای BCG به روش  تغيير يافته نگهدارنده در بیماران در مبتلایان  به سرطان مثانه Ta وT1 آقای دکتر ناصر شخص سلیم

 

پایان نامه های دستیاران ارولوژی دفاع شده در سال 99

 

ردیف طرحهای مصوب در مرکز تحقیقات طی سال 1399 استاد راهنما دستیار فارغ التحصیل شده
1 بررسی ارتباط بین سنگ کلیه با پوکی استخوان و کلسیفیکاسیون عروق ماژور در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهدای تجریش از تیر ۹۷ لغایت تیر ۹۸ آقای دکتر امیررضا عابدی آقای دکتر منتظری
2 بررسی بقای طولانی مدت و عوامل دخیل در پیش آگهی در بیماران مبتلا به کارسینوم کلیه RCC  مرحله PT3a در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لبافی نژاد طی سالهای 1390 تا 1395 آقای دکتر محمد حسین سلطانی آقای دکتر گودرزی
3 مقایسه ی نتایج بالینی و رادیولوژیک تزریق بالکینگ ایجنت و جراحی آنتی رفلاکس گیلورنه در کودکان مبتلا به ریفلاکس شدید یک طرفه خانم دکتر فرزانه شریفی اقدس آقای دکتر میلاد بنکدار
4 بررسي اثر بخشی تزریق داخل مثانه ای BCG به روش  تغيير يافته نگهدارنده در بیماران در مبتلایان  به سرطان مثانه Ta وT1 آقای دکتر ناصر شخص سلیم آقای دکتر سجاد  عسکرپور
5 بررسی و مقایسه نتایج و عوارض در دو روش maintenance BCG  therapy   ( روش کلاسیک لم و روش تزریق ماهانه) آقای دکتر علیرضا لاشئی آقای دکتر طالقانی
6 مقایسه میزان شناسایی کانسر پروستات با بیوپسی اولیه منفی در دو گروه بیوپسی اشباع و MRI/US Fusion Target Bx آقای دکتر ناصر شخص سلیم آقای دکتر سلطانی
7 بررسی یک روش جدید در  ری ایمپلنت حالب کلیه پیوندی و بررسی نتایج   طولانی مد ت ان و اسان تر شدن اداره عوارض ان با کمک روش های اندوسکوپیک آقای دکتر فرید دادخواه آقای دکتر هوشمند صوفی مجیدپور

 

 

 

بررسی و تصویب و ثبت در سامانه اخلاق کشوری : 25 طرح

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment