پذیرش دستیار پژوهشی و پزشک پژوهشگر

مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری در راستای تحقق اهداف پژوهشی خود میزبان طرح دستیار پژوهشی و پزشک پژوهشگر می باشد.

دستیار پژوهشی

از کلیه پزشکان عمومی نخبه و متعهد مشمول نیروی طرحی ( مشمول قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان) که دارای امتیازات لازم مطابق با آیین نامه دستیار پژوهشی می باشند، دعوت به همکاری می گردد.

پزشک پژوهشگر

از کلیه پزشکان عمومی نخبه و متعهد مشمول نیروی طرحی ( مشمول قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان) که دارای امتیازات لازم مطابق با آیین نامه پزشک پژوهشگر می باشند، دعوت به همکاری می گردد.

از کلیه علاقمندان خواهشمند است ضمن مطالعه آیین نامه مربوطه، علاقمندی خود را  اعلام نمایند.

 شماره تماس واحد پژوهشی مرکز  22770954