شماره پنجم سال 2019 (شصت ونهمین شماره ) مجله ارولوژی (Urology Journal) منتشر شد.

ضریب تاثیر مجله (Impact Factor) : 1.463

شماره اخیر مجله با عنوان September-October 2019  در سه حیطه مقالات review, Original , Case Report و در بخش های endourology, urological oncology, pediatric urology, female urology, andrology  با تعداد 20 مقاله منتشر شد.

 

عناوین مقالات

Original

REVIEW

Efficacy and Safety of Microsurgical Subinguinal Varicocelectomy with and without Testicular Delivery for Varicocele Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis

The Prevalence of Nocturnal Enuresis among Iranian Children: A Systematic Review and Meta-Analysis

ENDOUROLOGY AND STONE DISEASE

Management of Large Proximal Ureteral Calculi: A Three-year Multicenter Experience of Simultaneous Supine Percutaneous Nephrolithotomy and Retrograde Ureterolithotripsy

The Prevalence of Urinary Tract Infection Following Flexible Ureterenoscopy and the Associated Risk Factors

Comparison of Two Different Retrograde Intrarenal Surgical Techniques: Is It Mandatory to Use

Fluoroscopy During Retrograde Intrarenal Surgery?

Percutaneous Nephrolithotomy Versus Laparoscopy in the Management of Large Proximal Ureteral Stones: The Experience of Two Different Settings

UROLOGICAL ONCOLOGY

The Effect of Time to Castration Resistance on Overall Survival and Success of Docetaxel Treatment in Castration Resistant Prostate Cancer Patients

Does Mantoux Test Result Predicts BCG Immunotherapy Efficiency and Severe Toxicity in

Non-Muscle Invasive Bladder Cancer

IL-6 Genomic Variants and Risk of Prostate Cancer

Robot-assisted Partial Nephrectomy with Segmental Renal Artery Clamping: A Single Center Experience

Revisiting Vesicourethral Anastomosis during Open Radical Retropubic Prostatectomy; A Simple and Reproducible Technique: A Single Center Experience with 200 Cases

PEDIATRIC UROLOGY

Modified Hinderer’s Technique for Serious Proximal Hypospadias with Ventral Curvature: Outcomes and Our Experience

FEMALE UROLOGY

Autologous Muscle-derived Cell Injection for Treatment of Female Stress Urinary Incontinence: A Sin­gle-Arm Clinical Trial with 24-months Follow-Up

ANDROLOGY

Assessment of Sperm PAWP Expression in Infertile Men

The role of Vitamin E – Selenium – Folic Acid Supplementation in Improving Sperm Parameters After Varicocelectomy: A Randomized Clinical Trial

MISCELLANEOUS

Effect of Unilateral Iatrogenic Testicular Torsion on the Contralateral Testis in Rats: Prepubertal and Postpubertal

An Interesting Relationship Between Maternal Adipose Tissue Thickness and Maternal Pelvicalyceal System Dilatation

Case Report

An Adrenal Hepatoid Adenocarcinoma with Left Renal Vein Thrombosis Extending into the Inferior Vena Cava

Familial Urethral Stricture, Five Adult Patients Overview

Angioemboliziation of Internal Pudendal Artery for Treatment of Long Lasting Gross Hematuria after Transurethral Resection of the Prostate

دسترسی به مقالات این شماره از طریق لینک زیر امکانپذیر می باشد.: http://journals.sbmu.ac.ir/urolj/index.php/uj/issue/view/105