برگزاری هشتمین دوره جشنواره علمی – پژوهشی کشوری سینا
برگزاری هشتمین دوره جشنواره علمی – پژوهشی کشوری سیناهشتیمن دوره  جشنواره علمی – پژوهشی کشوری سینا  امسال توسط مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید. این مراسم بصورت دوسالانه توسط مرکز برگزار می گردد. هدف  معرفی متخصصین برتر با توجه به معیارهای انتخاب شده در جلسه هیئت داوران می باشد.
چاپ شماره جدید Urology Journal
چاپ شماره جدید Urology Journalشماره اخیر مجله با عنوان September-October 2019 در سه حیطه مقالات review, Original , Case Report و در بخش های endourology, urological oncology, pediatric urology, female urology, andrology با تعداد 20 مقاله منتشر شد.