چشم انداز

چشم انداز

ما می خواهیم به معتبرترین کانون تحقیقات در سطح منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه در زمینه بیماری های کلیه و مجاری ادرار تبدیل شویم و نقش موثر و زمینه ساز برای کاهش بار بیماریهای کلیه و مجاری ادرار در کشور داشته باشیم و جهش بزرگ در سطح آگاهی های مردم در زمینه بیماریهای کلیه و مجاری ادراری در ایران به وجود آوریم .

اهداف

مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادراری زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشد . این مجموعه بعنوان یک مرکز پژوهشی و آموزشی فعالیت می نماید و در جهت برنامه های بهداشتی درمانی که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وضع شده است در حیطه بیماری های کلیه و مجاری ادراری حرکت می کند .
دریافت کنندگان خدمات این مرکز، سیاست گزاران حوضه سلامت، اعضای هیئت علمی کل کشور ، محققین ، دستیاران و دانشجویان، انجمن های علمی پژوهشی، بنیادهای دولتی و غیر دولتی، سازمانها و مراکز تحقیقاتی و انجمن های بین المللی و مردم می باشند.
ما بر آنیم تا با انجام پژوهش در راستای اولویتهای ملی و بین الملی به رفع مشکلات نظام سلامت و تولید علم در حیطه بیماریهای کلیه و مجاری ادراری بپردازیم. ما در زمینه پژوهش تلاش می کنیم بستری مناسب برای محققین و افراد نخبه فراهم آوریم و مرکزی برای جذب افراد نخبه علمی باشیم و سعی می کنیم در آموزش و بازآموزی جامعه پزشکی اثر بخش باشیم و با ارائه نتایج تحقیقات خود در غالب نشریات داخلی و خارجی جامعه عمومی و علمی را نسبت به فعالیتهای خود آگاه سازیم.
ما همواره سعی می کنیم با سازمانهای ملی و بین المللی همکاری متقابل انجام دهیم و از مشارکت و کمک و حمایت آنها به نحو موثری استفاده نماییم .
مرکز تحقیقات با تاسیس آزمایشگاه سلولی و ملکولی قصد دارد نقش موثرتری در زمینه تحقیقات علوم پایه و کاربردی کردن نتایج آن داشته باشد .
ما برای نیل به اهداف خود همواره ارزشهای اخلاقی انسانی و اسلامی را مد نظر داریم و به آنها کاملاً پایبند می باشیم و سعی می کنیم همواره به مردم و حمایت کنندگان مالی و معنوی خود برای انجام وظایف مان پاسخگو باشیم .
سازمان به عنوان اولین مرکز پژوهشی کشور در زمینه بیماری های کلیه و مجاری ادراری وظیفه خود می‌داند با توجه به تغییر و تحول مداوم نیازهای جامعه و اولویت ها با حفظ اصول و ارزشها و در جهت ارتقاء سطح دانش در زمینه بیماریهای کلیه و مجاری ادرار اهداف و ماموریت های خود را مورد بازبینی قرار دهد.