انجام پروژه ملی تحقیقاتی  : به روز رسانی اپیدمیولوژی بیماری سنگ ادراری در ایران به منظور جلوگیری از بروز بیماری

مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شماره 989248 و مصوب کمیته اخلاق کشوری با کد IR.NIMAD.REC.1399.113

 

 

در گذشته پیشرفت بیماری سنگ کلیه عمدتا محدود به کشورهای پیشرفته جهان بود ولی درچند دهه ی اخیر،در کشورهای در حال توسعه هم بروز بیماری سنگ کلیه به صورت چشمگیری افزایش یافته است . سنگهای ادراری بویژه در موارد راجعه، با علائم و ناراحتی های بالایی همراه هست و هزینه ی گزافی را به سیستم سلامت وارد می کند. بیشتر موارد هم در بزرگسالانی که در سنین کار و تولید هستند اتفاق میفتد که این خود بار اقتصادی بیماری را افزایش می دهد. در سال 2000، هزینه سالانه این بیماری بر سیستم سلامت آمریکا بالغ بر 1/2 میلیارد دلار بوده و پیش بینی شده که تا سال 2030 به علت رشد جمعیت و فاکتورهای مستعد کننده مانند دیابت و چاقی، به میزان 24/1 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. مطالعات زیادی هزینه-اثربخش بودن جلوگیری از رخداد و عود سنگ کلیه را نشان دادند. کشور ایران در کمربند آفریقایی-آسیایی سنگ کلیه قرار گرفته است. کیفیت زندگی، تغییرات تغذیه ای و عوامل جغرافیایی ساکنین کمربند را مستعد سنگ های ادراری کرده است. بررسی بار بیماری های ایران در سال 2008 نشان داد که سنگهای ادراری بالاترین بار را در بین بیماریهای اورولوژیک داشته است. علیرغم موارد فوق ، مطالعات انجام شده اطلاعات ضد و نقیضی را در خصوص شیوع بیماری نشان می دهد.

پرواضح است که با انجام تحقیقاتی کشوری می توان عوامل موثر بر این بیماری را شناسایی کرد و از بار بیماری آن کاست

روش انجام این تحقیق به این صورت است که در ابتدا در صدد تعیین میزان شیوع بیماری در سطح کشور خواهیم بود بنابراین نمونه کل مطالعه بر اساس جمعیت استانها تقسیم خواهد شد. سپس براساس جمعیت روستایی و شهر آن استان سهم هر شهر و روستا مشخص خواهد شد. به روش نمونه گیری سیستماتیک شماره تلفنهای مناطق مورد نظر از شرکت مخابرات ایران دریافت می شود. نیروهای آموزش دیده با تماس تلفنی پرسشنامه مربوط به طرح را تکمیل خواهند نمود. کلیه اطلاعات بصورت بی نام در طرح استفاده خواهد شد و تمامی مسائل اخلاقی رعایت خواهد گردید.

اهداف اختصاصی این مطالعه به شرح زیر است

  • به روز رسانی شیوع سنگ های ادراری در کشور
  • تعیین شیوع سنگهای بدون علامت در جمعیت ایرانی
  • مشخص نمودن مناطق با شیوع بالای سنگ در ایران جهت مطالعه مرحله بهدی برای مداخله جهت کاهش بروز سنگهای ادراری

این پروژه از دیماه سال 1399 در سطح کشور آغاز گردیده و در حال اجرا می باشد.

به اطلاع کلیه شهروندان که پرسشگران این مرکز با آنها تماس حاصل کرده اند می رساند که ضمن شرکت در یک پروژه تحقیقاتی کشوری و ملی ، با عمل خداپسندانه کمک به کاهش بار این بیماری خواهند نمود. این اطمینان به کلیه  شهروندان محترم می رساند اطلاعات آنها بصورت بدون نام استفاده خواهد شد و  به شرط امانت در این مرکز تحقیقات بایگانی خواهد شد.

امید است که با همکاری مردم عزیزمان و استفاده از تخصص و تجربه اساتید منتخب مرکز و کشوراقدامات موثری در رفع این مشکل به انجام برسانیم.