طی حکمی از طرف آقای دکتر عباس بصیری ریاست محترم مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری جناب آقای دکتر امیر حسین کاشی كه داراي سوابق و تجربيات ارزشمندي در حوزه هاي مختلف سلامت و تخصص در امور پژوهشي مي باشد به عنوان معاونت پژوهشی مرکز منصوب گردید تا در پرتو تدبیر، تلاش و نگاه فراگیر که جزو ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر تحقیق و پژوهش کارآمد است به مانند گذشته با همراهی و همدلی همه اعضای محترم هیأت علمی و تمامی همکاران در راستای اهداف و سیاست‌ها و مسئولیت‌های مرکز گام‌های مؤثر بردارند.

در جلسه معارفه معاون پژوهشی مرکز ضمن سپاس و تقدیر از تلاش‌های دلسوزانه و مسئولانه جناب آقای دکتر ناصر شخص سلیم توسط ریاست مرکز مقرر گردید از تجارب و پتانسیل های ایشان در پیشبرد اهداف پژوهشی و ارتقاء مرکز استفاده گردد.