شماره تلفن های مرکز

تلفن: 22567222  – 021

فاکس: 22567282  –  021

تلفن: 22556356  –  021

تلفن: 22770953  –  021

تلفکس: 22770954 – 021

تلفکس: 22594204

آدرس : تهران – پاسداران – خیابان شهید جعفری – (بوستان نهم) – پلاک 103     کدپستی: 1666677951

ایمیل : info@unrc.ir