افتتاح آزمایشگاه

آزمایشگاه مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری در تاریخ 15 بهمن ماه  با حضور ریاست محترم وقت دانشگاه جناب آقای دکتر علیرضا زالی، معاونین محترم آموزش، پشتیبانی و مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه و جمعی دیگر از مسئولین محترم و همچنین ریاست محترم پژوهشکده رویان جناب آقای دکتر گورابی، ریاست بخش های بیمارستان لبافی نژاد و ریاست انجمن های ارولوژی و اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی و دیگر مدعوین افتتاح گردید.

inferared pic

هدف راه اندازی

راه اندازی آزمایشگاه سلولی و مولکولی در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف ایجاد ارتباط نزدیک بین محققین علوم پایه و متخصصین بالینی و اشتراک تجربیات در جهت هدف گذاری صحیح تر و کاربردی تحقیقات سلولی و ملکولی صورت پذیرفت. همفکری محققین در این بستر می تواند بنیانگذار پژوهش های موثر در درمان یا تشخیص بیماری های کلیوی مجاری ادارای در ایران باشد. محورهای تحقیقاتی در این آزمایشگاه براساس اهداف مرکز در جهت ایجاد دانش بنیادی و بکارگیری آن در مسیر ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه ترسیم شده است

امکانات و تجارب

 • Stem cell culture
 • Human bladder cells’ culture
 • Immunofluorescence
 • Immunohistochemistry
 • Western blotting
 • qRT-PCR
 • Preparation of different hydrogels for muscle engineering
 • Fabrication of electrospun scaffolds
 • Evaluation of biomaterials for bladder tissue engineering

محورهای تحقیقاتی

 • بکارگیری سلول های بنیادی و تمایز یافته برای درمان بیماری های کلیه و مجاری ادراری (cell therapy)
 • مهندسی بافت با تمرکز بر مهندسی بافت مثانه
 • ژنتیک سنگها و بررسی پلی مورفیسم های ژنی
 • مطالعه ژنتیک سرطان های سیستم ادراری
 • مطالعه سلول های بنیادی سرطانی به عنوان اهداف بالقوه درمان سرطان های سیستم ادراری
 • نقشmiRNA ها در تشخیص زودرس و درمان سرطان های سیستم ادراری
 • مطالعه سیگنال دهی سلولی (cell signaling) در سلول های سرطانی به عنوان هدفی برای جلوگیری از پیشرفت و درمان سرطان های سیستم ادراری