پیرو پیگیری های مستمر و تلاش های مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری به ریاست جناب آقای دکتر عباس بصیری و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی موافقت قعطی با تاسیس مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن کلیه به ریاست جناب آقای دکتر محسن نفر و همچنین مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی دستگاه ادراری به ریاست جناب آقای دکتر داود عمرانی اخذ گردید تا با عنایت خداوند متعال و کوشش این عزیزان گامی نوین در عرصه علمی و درمانی بیماران کلیوی میهن عزیزمان برداشته شود.